Arsa Payı Uygulamasının Özellikleri
Arsa Sözleşmeleri Hakkında Detaylı Bilgi

        Arsa Payı Sözleşmesi     

       Arsa payı karşılığı sözleşmesi, diğerbir ismi ile kat karşılığı sözleşmesi gayrimenkul (arsa) sahibinin, inşa etmesiiçin arsasını müteahhite (yükleniciye) devretmesi , inşaatın ardından teslimalmasını konu alan sözleşme şeklidir.

Müteahidin inşa edip teslim ettiği yapıyı mimari projeyeuygun olarak yapması zorunludur.Yani ; inşaatsonrasında arsa payını sahibine teslim etmesi yeterli değildir.Projeye uyguninşa etmiş olması da gerekir.

 

 Arsa Payı (Kat Karşılığı) İnşaatın Hukuki Boyutu

 

 -Arsa sahibi için;temel üstü ruhsat alındığında bahsi geçen arsa payını müteahhitte devretmesi,müteahhit için ise; bahsi geçen payın kararlaştırılan mimari projeye uygunyaparak arsa sahibine teslim etmesini gerektiren iki taraflı sözleşmedir.

 -Sözleşmenin genelözelliği de hem arsa sahibi için hem de müteahhit için borç yüklenilen karmabir sözleşme olmasıdır.

 -Sözleşmenin noterlikkanunun 60.maddesi kapsamında noterlikçe (resmi) şekilde yapılması zorunludur.Çünkü sözleşmede taşınmaz bir devrin taahhüdü yer alır.

 -Sözleşme eğernoterlikçe yapılmamışsa geçersiz sayılır.

 -Noterlikçeyapılmayan sözleşmeler ''Sebepsiz zenginleşme'' sayılır.

 

 Arsa Payı (Kat Karşılığı) Sözleşme Çeşitleri

 

 -Arsanın tamamınınveya bir bölümünün teminat ipoteği karşılığında devredilmesi,

 -Arsa payı karşılığı( İnşaatın aşamalarında kısım kısım devir) ,

 -İnşaat ve satışvaadi sözleşmesinin birlikte yapılması.

 

 Arsa Payı Sözleşmesinde Teknik Şartname Yükümlülükler:

 

            Teknik şartnamede; inşaatın nasılyapılacağı hatta inşaatta kullanılacak olan malzemelerin türü müteahhit ve arsasahibi arasında kararlaştırılır. Arsa sahibinin şartname ile ilgili ileridesorun yaşamaması için bir mimara ya da avukata danışması önerilir.

 

            Şartnamede ileride sorun yaşamamakadına inşaatın yapımında kullanılacak malzemenin markasına kadar yazılmasıönemlidir. Örneğin; X marka kombi, A sınıfı malzeme gibi.

 

            İnşaat aşamasındayken sözleşmedekararlaştırılan malzemenin kullanıp kullanılmadığını denetlemek amacıyla sıksık kontrol edilmesinde fayda vardır.

 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları