Berat Kandili nedir?
Berat kandili tüm Müslüman aleminin huzurla geçirmesi dileği ile mübarek olsun

Berat Kandili nedir

Berat kelimesi; borçtankurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânialaragelir. Berat kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelliederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerindualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normalzamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.
 

Berat kelimesinin aslı ''Bera ettir.'' Beraat sözlükte, ''birzorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizlibir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temizeçıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kullarınihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde mübarek kabuledilen gecelerden biridir. Her yıl Şaban ayının on dördüncü gününü on beşincigününe bağlayan gece Berat gecesidir.

“Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman,gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruçtutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah’a Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar:"Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyenyok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluşvereyim" diye buyurur.' (İbn Mâce)
 

Hadis-i Şerifte anlaşılacağı gibi OGece (Berat Kandili Gecesi) İlahi rahmet coşmuştur. Berat Gecesi beşermukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır. Bufırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerinibütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden vebelalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır. Buna karşılık, hertarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadarbedbahttır, ziyandadır.
 

Berat Kandil’inin önemi hakkında diğer bir Hadis-i Şerifte iseşöyle buyuruluyor;
 

Hz.Âişe validemiz, Peygamberefendimizin Berat gecesinde, sabaha kadar ibadet ettiğini görünce sordu:
 

- Ya Resülmalle, Allah telanın ensevgili kulusun! Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
 

Peygamber efendimiz şöyle cevapverdi:
 

- Ey Âişe, ben şükredici kul olmayayımmı? Ey Âişe, sen bu gecede, ne olduğunu bilir misin?
 

Âişe validemiz tekrar sordu:
 

- Bu gecenin diğer gecelerdenüstünlüğü nedir yâ Resülmalle?
 

Peygamber efendimiz şöyle cevapverdi:
 

- Bu sene içinde doğacak her çocuk,bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özeldeftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin amelive işleri Allah telaya arz olunur.
 

Bir kimse, evinden ayrılıpyolculuğa çıkar. Hâlbuki, onun adı yaşıyanlar defterinden, ölüler defterinegeçirilmiştir.
 

Gâfil olmamalı, bu geceyi mutlakaihyâ etmelidir. Kazâ namazı kılmalı, Kur"ân-ı kerîm okumalı, duâ, tevbeetmeli, sadaka vermeli, müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevâbını ölülerede göndermelidir.
 

Bu gecelere saygı göstermek, günâhişlememekle olur.
 

Bu gece, Allahü teâlânın ihsânettiği bütün ni"metlere şükretmeli, yapılan hatâlar, günâhlar için detevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir.
 

“Yâ Rabbî, bize dünya ve âhıretsaâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma' diyeduâ etmelidir.
 

Diğer bir Ayeti Kerimede ise BeratGecesi'ni idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; “De ki: “Eykendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizikesmeyin. ŞüphesizAllah bütün günahları affeder. Çünkü O,çok bağışlayan, çokmerhamet edendir' müjdesinin farkına vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerinicanlandırmalı,bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir.
 

Berat gecesiyle af kapısındangiren, Ramazan ve Kadir gecesinin bereketine gönlü uyananlardan olmamızdileğiyle…

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları