Hacı Bektaş Veli Hayatı
Hacı Bektaş kimdir? eserleri nelerdir?

Hacı Bektaş Veli Hayatı

 

XIII. yy. Da yetişmiş ünlü bir düşünür ve gönül adamıdır.

        Horasan’ın Niş abur kentinde doğmuştur. Annesi Hatem Hatun, babası Seyitİbrahim Sani’dir. Ve her ikisi de Türk soyundandır.
Hacı Bektaş Veli’nin çeşitli kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri değişik gösterilmektedir.Bazı kaynaklarda doğumu 1242, Anadolu’ya gelişi 1270-1280 yıllan arası, ölümüise 1337 olarak, bazı kaynaklarda ise doğumu 1209, ölümü 1271 olarakyazılmaktadır.
Akılcılığa ve bilime inanan Hacı Bektaş Veli dürüst kişiliğe sahiptir. İlkeğitim ve öğrenimini Türkistan Piri Hoca Ahmet Ye sevi kültür ocağından alarak,çok sayıda bilim adamının yetiştiği Horasan’da engin bir bilgi birikimine vegeniş bir dünya görüşüne sahip olmuştur.
Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasi,ekonomik ve kültürel düzenin bozulduğu, yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığıbir devreye rastlamaktadır.
Hacı Bektaş Veli Kırşehir yöresindeki Suluca Karahöyük’e (Hacım köy) yerleşİmiş, Orta Anadolu’yu dolaştıktan sonra Anadolu kültürünü, Anadolu insanınıngelenek ve göreneklerini özümseyerek yeni bir bilim ve öğreti merkezikurmuştur.
Burada çok sayıda öğrenci de yetiştiren ve yeniçeri ocağının da piri olarakbilinen Hacı Bektaş Veli Anadolu birliğinin sağlanmasına yardımcı olmuştur .Hacı Bektaş Veli, Türk dili ve kültürünün yabancı etkilerden ve her türlüyozlaşmalardan korunması çabalarını ömrü boyunca sürdürmüştür. Ortaya koymuşolduğu birleştirici ve yükseltici öğreti her türlü bağnazlıktan uzak, çağa uyanilkeler haline gelmiştir. Hacı Bektaş Veli ibadet ve günlük yaşamda kadınıerkeğin yanına almıştır. Güzel sanatlara sevecenlikle bakmış, Dergâhtaöğretisini yaşama geçirmiştir.
Makalat, Kitabu’l-Fevaid, Hacı Bektaş’ın Şathiyesi ve Besmele Tasviri isimlieserlerinin olduğu bilinmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin hayatı ve kerametlerinianlatan “Velâyetname” önemli bir eserdir.

 Hacı Bektaş Veli’den

 

Altınözler


* Ara. bul. 

* İncinsen de incitme.

* Kadınları okutunuz.

* Murada ermek sabır iledir

* Araştırma açık bir sınavdır.

* Eline, diline, beline sahip ol.

* Her ne ararsan, kendinde ara.

* Arifler hem arıdır hem arıtıcı.

* Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

* Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

* İnsanın cemali, sözünün güzelliğidir.

* Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

* Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

* İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

* Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

* Nebiler, veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

* Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

*  İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

* Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

 

ESERLERİ İSE

·        Besmele Şerhi.

·        Fatiha Süresi Tefsiri.

·        Makala.

·        Kitâbü'l-Fevâ'id.

·        Hacı Bektaş'ın Nasihatleri.

·        Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelim at-ı Ayniyye.

 Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları