Helak olan kavimlerden bilmediğiniz gerçekler.
Yeryüzünün var oluşundan bu yana dünyada ne kadar çok insan topluluğu yaşam sürdü, hiç düşündünüz mü?

Dünya tarihi boyunca pekçok farklı uygarlık tarih sahnesine çıkmış, bir dönem hüküm sürmüş ve zamanıgelince sahneden çekilmiş, yerlerine yenileri gelmiştir.

Bunların kimilerimatematik, astronomi, tıp ya da mimari gibi medeniyet alanlarında ilerlemiş,kimileri de çok büyük servetlere, gösterişli saray ve tapınaklara sahipolmuşlardır.

Ancak bu güç vezenginlikleri onlara hiçbir yarar sağlamamış, yeryüzünden yok olup gitmişlerdir.

Geçmişte yaşamış ve helakedilmiş olan kavimler incelendiğinde, bu kavimlerin kendilerine yapılan tebliğerağmen Allah’tan korkmayan, çirkin sapkınlıklarda bulunan, başkalarınınhaklarına tecavüz eden, utanma duygularını kaybetmiş, yalnızca kendimenfaatlerini ve dünyevi çıkarlarını düşünen insanlar oldukları görülmektedir.

En önemli ortak yönleriise, kendilerine gönderilen peygamberleri yalanlamaları, hatta onlara düşmanlıkgöstermiş olmalarıdır. Bu taşkınlıklarından dolayı da Allah’ın azabıylakarşılaşmışlar ve yeryüzünden bir anda silinmişlerdir.

Ad kavmi, Ortadoğu veMezopotamya bölgesinde bulunan diğer kavimlerden uzak bir bölge olan GüneyArabistan’da yaşıyordu.1990’lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleriçok önemli bir arkeolojik bulguyu “Muhteşem Arap Şehri Bulundu”, “Efsanevi ArapŞehri Bulundu”, “Kumların Atlantisi Ubar” başlıklarıyla verdiler.

Ad kavmine elçi olarakgönderilen Hz. Hud, kavmine kendisinin Allah’ın gönderdiği güvenilir bir elçiolduğunu belirtmiş ve insanları Allah’tan korkup sakınmaya çağırmıştır.Yalnızca Allah’a kulluk etmelerini, aksi takdirde Allah’ın kendilerini azabauğratacağını belirterek kavmini bu azaba karşı da uyarmıştır.

Ancak sapkın Ad kavmi, tümçağrılarına rağmen Hz. Hud’a karşı gelmiş, onun kendilerini çağırdığı yola tabiolmayı kabul etmemişlerdir.

Kavmin kendilerine azapgetirecek olan bulutu gördükleri, ancak bunun gerçekte ne olduğunuanlayamadıkları ve bir yağmur bulutu sandıkları belirtilmektedir.

Çünkü çöl kumunukaldırarak ilerlemekte olan bir kasırga da uzaktan bir yağmur bulutuna benzer.Ad kavmi insanlarının da bu görüntüye aldanmış ve azabı fark etmemiş olmalarımümkündür. (En doğrusunu Allah bilir.

Ad kavminin kalıntısıolduğu düşünülen “Kumların Atlantisi Ubar” da, metrelerce kalınlıktaki bir kumtabakasının altından çıkarılmıştır.

Hicr Halkı ve Semudkavminin aslında aynı kavim oldukları tahmin edilmektedir; nitekim Semudkavminin bir başka ismi de Ashab-ı Hicr’dir.

Semud kavmi Hz. Salih’intüm uyarılarına rağmen Allah’ın varlığı (Allah’ı tenzih ederiz.) ve Hz.Salih’in peygamberliği hakkında kuşkulara kapılmaktaydı.

)Kendisine itaat edipetmeyeceklerini denemek için kavmine, sahip oldukları suyu bu dişi deve ilepaylaşmalarını ve ona zarar vermemelerini söyledi. Kavminin Hz. Salih’e cevabıise, bu deveyi öldürmek oldu.

Lut Kavminin uğradığıfelaketin teknik yönü, jeologların araştırmalarından anlaşılıyor. Buna göre,Lut Kavmini yok eden deprem, oldukça uzun bir yerkabuğu çatlağı (fay hattı)nınsonucunda oluşmuştur.

Büyük bir ihtimalle,Firavun ve ordusu, içinde bulundukları azgınlık ve düşmanlık sebebiyle sağlıklıdüşünebilme yeteneğinden yoksun kaldılar ve bu durumun mucizevi niteliğinikavrayamadılar.Firavun’un böyle bir mucizenin gerçekleştiğini gördüğü anda ortadabir olağanüstülük olduğunu, İlahi bir müdahale ile karşı karşıya bulunduğunuanlaması gerekirdi.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları