Namazda yapılan şekillerin anlamları nelerdir? Hiç merak etmediniz mi?
Namazda yapılan hareketlerin ve tesbihatın anlamları

Namaz, kulun bağlılığını, sadakatini arz etmesidir, mü’minin her an ve her durumda Allah-ü Te'âlâ ile birlikte olduğu bilincini pekiştirme talimidir.

Namaz öncesi yapılan hazırlıklar (Namazın şartları), mü’mine maddi ve manevi temizlik bilincini, insana yaraşır bir giyim tarzını öğretmekte ve dosdoğru bir istikameti göstermektedir. Yine namazla mü’min vakti iyi kullanma bilincini ve niyetin daima rızay-ı bari ( Allah-ü Te'âlâ 'nın rızası) olması gerektiğini öğrenmektedir.

Allah-ü Ekber: Allah en büyüktür. Bu bir iman ve ikrar, bir duruş ve yöneliştir.

Ellerin tekbirle kulaklara kaldırılması: Dünyayı ve ahireti geride bıraktım, bütün benliğimle huzura çıkıyorum, gönlümü Allah-ü Te'âlâ' ya bağlıyorum anlamını ifade ediyor.

Kıyam: Huzura geldim, esas duruştayım, emre amadeyim, demektir. Kıyam, nefis ve şeytanın bunca saldırısına rağmen “yıkılmadım, ayaktayım” demektir. Kıyam, kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları üzerinde durmayı öğretir.

Kıraat: Kulun Rabbi ile konuşması, miracı, Fatiha suresini okuyan kimse, Rabbi ile kulluk sözleşmesini yeniler.

Sübhane Rabbiyel Azim: Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Rüku: Büyüklüğün karşısında hürmet ve tazimle eğiliyorum. Emrine mukabil boynum kıldan incedir. Rukuya varan, senin hükmüne boyun eğiyorum, senin rızan dışında hiçbir otoriteye boyun eğmeyeceğim, demiş olmaktadır.

Semiallahulimen hamideh: Allah kendisine hamd edenleri işitti.

Rabbena leke’l-hamd: Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

Sübhane Rabbiye’l-ala: Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Secde: Namazın en önemli hareketidir. Secde; ibadetin, kulluk tavrının özü ve esasıdır. Kur’an-ı Kerim, çeşitli âyetlerde secde edenleri övmektedir (9/Tevbe, 112; 7/A’râf, 120; 26/Şuarâ, 219). Peygamber'e uyan ve O'nun Allah katından dini benimseyip yaşayan sahabelerin ve mü’minlerin yüzlerinde secde izleri vardır. Onların mü’min oldukları neredeyse alınlarındaki secde izinden belli olur. "Onları rükûa varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rızâ isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır." (48/Fetih, 29)

Kade: Oturuş . Tahiyyat, bir miraç selamlaması, miraç zikri ve sohbeti. Tahiyyat ile bütün mevcudatın ibadetlerini Allah’a takdim ederek, salli barik ile Peygamberimizi ve ailesini selamlıyoruz. Sonunda da kendimize, ebeveynimize ve mü’minlere dua ediyoruz.

****

 

Esselamü aleyküm ve rahmetüllah: Allah’ın selamı üzerinize olsun. Bu selamlama ile imam, melekleri ve cemaati, cemaat de melekleri ve imamı selamlamaktadır.

Allahümme ente’s-selamü ve minke’s-selam tebarekte ya ze'l-celali ve'l-ikram: Ey Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

Ala Resulina Muhammedin salavat: Salat ve selam Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.s) üzerindedir.

Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim: Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

Tespihten önce okunan ayete’l-kursi de bir zikir ayetidir.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook YorumlarıDisqus Yorumları